PM Profit Management s.r.o.

Bon 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

Priebeh projektu

Interim manažment je vysoko flexibilný nástroj riadenia. Každý projekt je iný a svojim spôsobom jedinečný. Od toho sa odvíja aj zvolený postup, ktorý sa prípad od prípadu mení. Vo všeobecnosti však je možné definovať nasledovné kroky:

•1.       1.  Prvý kontakt

PM Profit spolupracuje na identifikácii potrieb klienta a stanovenie kvalifikačných, odborných a kompetenčných požiadaviek na interim manažéra.

  2. Vyhľadávanie

PM Profit  vyhľadá vhodných interim manažérov zo svojej databázy.

    3.   Výber

Klient si vyberie z predstavených kandidátov toho najvhodnejšieho z hľadiska, kvality, času a ceny.

  4.       Zmluva

Medzi klientom a PM Profit sa dohodnú podmienky zmluvy.

  5.       Začiatok činnosti

Interim manažér nastupuje robiť svoju prácu.

  6.       Priebeh projektu

Klient spolu s PM Profit monitorujú činnosť interim manažéra a dohliadajú na plnenie zmluvy.

  7.       Ukončenie projektu

Splnenie podmienok, ukončenie projektu a zmluvy.

 

Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Vetky prva vyhraden