PM Profit Management s.r.o.

Bon 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

Príklady obsadzovaných pozícii

Pozície ponúkané pre prácu interim manažéra  sú mimoriadne rozmanité a plne závisia od dopytu klientov. Pokrývajú celé spektrum príležitostí  od výrobných podnikov, cez služby, štátnu správu, samosprávu, zdravotníctvo, až po sociálne a verejnoprospešné  služby.

Z hľadiska firemnej hierarchie  sú bežne obsadzované miesta  vo vrcholovom a strednom manažmente, ale aj vedenie dôležitých projektov a odborné, špecializované pozície. Príklady obsadzovaných pozícií sú uvedené nižšie: 

Ø  Pozície v riadiacich a dozorných orgánoch (predstavenstvo, dozorná rada)

 

Ø  Riaditeľské pozície (generálny riaditeľ, finančný, výkonný, obchodný, marketingový, výrobný, riaditeľ pre ľudské zdroje...)

 

Ø  Vedúce pozície (vedúci pobočiek, stredísk, prevádzok, skladov, centier, stredný manažment, vedúci logistiky, informačných technológií...)

 

Ø  Manažéri kľúčových a významných projektov (redukcia nákladov, zvýšenie tržieb, inovácie, reštrukturalizácie, projekty zmien, reklamné kampane, reengineering, riadenie a zlepšovanie procesov, implementácia IS, ISO,...)

 

Ø  Odborné a špecializované pozície (obsadzovanie pozícií, ktoré vyžadujú špecifické znalosti z rôznych oblastí podnikania aby nahradili chýbajúcu odbornosť u zákazníka).

 

Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Vetky prva vyhraden