PM Profit Management s.r.o.

Bočná 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

Podmienky a podpora

Podmienkou začatia spolupráce je Vaša registrácia do databázy. Po jej úspešnom vykonaní Vás osloví pracovník PM Profit Management s.r.o. a dohodne ďalší postup. Zmluva so záujemcom bude spravidla podpísaná až v prípade prvej pracovnej ponuky. Jej konkrétne podmienky budú dohodnuté s každým kandidátom individuálne.

Vaša registrácia ako interim manažéra teda znamená v prvom rade príležitosť získať prácu na zaujímavom projekte. Na základe registrácie však nevznikajú žiadne nároky alebo záväzky medzi PM Profit Management s.r.o. a registrovaným manažérom. Podmienkou zaradenia na projekt je úspešne absolvovaný screening prípadne pohovor. Pri finálnom rozhodnutí o zaradení na projekt má posledné slovo pri výbere klient.

PM Profit Management poskytuje interim manažérom pracujúcim na projektoch maximálnu odbornú a tímovú podporu. Zároveň poskytuje komplexný servis pri príprave zmlúv, dohodnutí podmienok spolupráce s klientom a potrebnú administratívnu podporu.

V prípade potreby je interim manažérom k dispozícii kancelárska technika a informačné a komunikačné technológie patriace PM Profit Management. Pretože interim manažér pracuje na živnosť a vedie svoju vlastnú podnikateľskú agendu, vie mu firma poskytnúť v tomto smere poradenstvo a ponúka možnosť vedenia účtovníctva.

Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Všetky práva vyhradené