PM Profit Management s.r.o.

Bon 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

Interim manažment


 

V PM Profit Management s.r.o. systematicky budujeme databázu rozhľadených a skúsených manažérov. Sú špičkou vo svojom obore a pripravení nastúpiť a plniť dohodnuté úlohy priamo vo Vašej organizácii. 

 


Čo je Interim manažment?

IM je časovo ohraničený prenájom skúseného manažéra, ktorý plní vzájomne dohodnuté činnosti alebo úlohy priamo vo firme. 

Interim manažér (IM) pracuje na základe obchodno - právneho vzťahu (zmluvy) a často predstavuje nákladovo a časovo najefektívnejšiu cestu splnenia stanoveného cieľa. 

viac o interim manažmente ...

 


Aké sú výhody Interim manažmentu?

Interim manažment tak, ako ho poskytuje PM Profit Management Vám umožní ťažiť z nasledovných výhod:

a) Rýchlosť riešenia: IM je spravidla pripravený nastúpiť vo veľmi krátkom čase niekoľkých dní maximálne týždňov. 

•-  b) Skúsenosť/odbornosť: Dlhodobé skúsenosti a odbornosť skracuje obdobie zapracovania na minimum a preto je IM schopný plniť úlohy prakticky od prvého dňa nasadenia.

    c) Nestrannosť: IM nie je závislý na historických vzťahoch a budovaní kariéry v organizácii. Preto sa dokáže rozhodovať nestranne a objektívne. 

d) Zameranie na výsledok: IM je platený za plnenie dohodnutých úloh. Preto je jeho činnosť primárne zameraná na ich dosiahnutie.  

   e) Efektívnosť: IM pracuje na základe obchodného vzťahu. S jeho nástupom a ukončením práce nie sú spojené žiadne vedľajše náklady.

      f) Transfer know how: IM prináša do organizácie kvalitné manažérske know how. Je pripravený odovzdať ho plne v jej prospech. 

priebeh projektu ...

Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Vetky prva vyhraden