PM Profit Management s.r.o.

Bočná 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

Ďalšie sužby


PM Profit Management s.r.o. je zameraný na rýchly, praktický a reálny prínos. Popri interim manažmente poskytujeme organizáciám aj ďalšie služby zamerané na tvorbu zisku. A to buď v spojení s prebiehajúcim projektom IM alebo aj ako samostatnú službu. Vždy hľadáme optimálny postup v súlade s potrebami klienta a povahou riešenej úlohy:

a) Koučing: rozvoj Vašich zamestnancov prostredníctvom koučingu. Najlepšie poznajú firmu a jej problémy. Potrebujú len príležitosť rozvinúť svoj potenciál. V spolupráci so skúseným koučom sa im to podarí.

b) Consulting: manažérske poradenstvo pri riadení firmy vo všetkých jej oblastiach. Poraďte sa s nami pri novom pohľade na Vašu organizáciu, hľadaní inovatívnych riešení, nastavení procesov alebo príprave strategickej zmeny. 

 c) Personálne poradenstvo: máte skvelých ľudí ale potrebujete doplniť tím, objektívne zhodnotiť výkon zamestnancov alebo nastaviť ich rozvoj? Personálne riešenia bývajú citlivé a vyžadujú azda najviac 

skúseností. 

 d) Tréningy a školenia: naši manažéri sú pripravení odovzdať svoje znalosti, zručnosti a vedomosti formou tréningu. Často sú absolventmi špičkových manažérskych škôl. Vaši zamestnanci sa budú učiť od najlepších.

 e) Finančné poradenstvo a účtovníctvo: nastavenie procesov v oblasti financií, vypracovanie finančných plánov, rozpočtov a systému kontrolingu. Všetky služby spojené s vedením účtovníctva, účtovné poradenstvo.

 

 

Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Všetky práva vyhradené