PM Profit Management s.r.o.

Bočná 29, Bratislava 821 04
Tel. : + 421 910 915 814
Email: office@pmprofit.sk
Slovak
English
Czech

Ochrana osobných údajov

Firma PM Profit Management v plnej miere rešpektuje právo svojich klientov na ochranu osobných údajov a mimoriadne si váži dôveru pri ich poskytovaní. Preto sa zaväzuje vždy a za všetkých okolností postupovať v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránila. Zároveň prehlasuje, že poskytnuté údaje budú použité len pre internú potrebu a bez súhlasu klienta nebudú v žiadnom prípade postúpené tretím stranám.
 
Created by © 2008 otaznik spol. s r.o., Copyright ©2008 PM Profit Management s.r.o., Všetky práva vyhradené